WITAMY W DERMEDICAL !


 

DERMEDICAL MEDYCYNA ESTETYCZNA

jest kontynuacją istniejącego wcześniej ośrodka o tej nazwie.

 

W celu zapewnienia kompleksowego panelu usług  związanych ze zdrowiem i urodą  rozszerzyłem zakres działalności.

Utworzony został NZOZ DERMEDICAL z poradniami: chirurgiczną, chorób wewnętrznych, onkologiczną i ortopedyczną.

W pracowni USG wykonywany jest pełny zakres diagnostyki ultrasonograficznej szczególnie w zakresie chorób sutka, jamy brzusznej i ginekologii.

W celu poprawy wyników diagnostycznych realizowany jest projekt: Wzrost potencjału diagnostycznego NZOZ DERMEDICAL celem poprawy wyników wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

W ośrodku DERMEDICAL  funkcjonuje Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Ginekologiczna Dr n. med. Aneta Walaszek-Gruszka i Dr Mirosławy Mackiewicz, oferująca konsultacje ginekologiczne, prowadzenie ciąży, badania USG w tym badania prenatalne 3D.

Przeprowadzane są konsultacje ortopedyczne.

DERMEDICAL oferuje ponadto możliwość wykonania wielu zabiegów z zakresu medycyny estetycznej  jak: botox, wypełniacze, Aqualyx, peelingi i konsultacje przed zabiegiem liposukcji metodą NIL wykonywaną bez konieczności znieczulenia ogólnego.

 

 

Rejestracja telefoniczna

od Poniedziałku do Piątku

od 15:00 do 20:00

pod numerem:

 728 988 550

 

Konsultacje:

 • Konsultacje chirurgiczne,
 • Konsultacje ginekologiczne,
 • Konsultacje ortopedyczne,
 • Konsultacje onkologiczne,

 

Badania:


 • Diagnostyka ultrasonograficzna:
  • Tarczycy, Piersi, Brzucha
  • Ginekologiczna i ciążowa
 • Biopsje gruboigłowe piersi
 • Biopsje cienkoigłowe węzłów chłonnych
 • Badanie prenatalne 3D
 • Diagnostyka zmian skórnych,

 

Zabiegi:


 • Zabiegi dermatochirurgiczne:
  • usuwanie zmian skórnych z badaniem histopatologicznym,
  • wymrażanie zmian skórnych (kriochirurgia)
 • Liposukcja systemem infradźwiękowym N.I.L.

 

Features

The general theme section allows you to control the behaviour and the overall appearance of your theme.

Style

The style section contains the customizer. Hit the Customizer button to add your own style or to modify an existing style. After the customizer is loaded, you can easily customize colors, fonts, margins and even more settings of the theme. The customizer saves only the modified variables and automatically compiles them into CSS.


Screenshots

Demo Image Demo Image Demo Image Demo Image

Dummy Content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

K L A U Z U R A I N F O R M A C J A - dotycząca ochrony danych osobowych PACJENTÓW (RODO)

K L A U Z U R A  I N F O R M A C J A - dotycząca ochrony danych osobowych PACJENTÓW (RODO)

 

Dla zapewnienia adekwatnego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych Pacjentów informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ DERMEDICAL z siedzibą w Katowicach przy ul. Gen. W. Jankego 145; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; dermedical.pl
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NZOZ DERMEDICAL , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązku wynikającego z art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast dane osobowe szczególnych kategorii, w tym informacje o stanie zdrowia oraz dotyczące udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 4. Przetwarzanie danych osobowych: zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 RODO, za przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. Przetwarzane przez nas dane służą ochronie zdrowia pacjentów, poprzez:
  1. profilaktykę zdrowotną,
  2. diagnostykę i leczenie,
  3. zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej;
 6. Informujemy, iż w granicach obowiązujących przepisów prawa:
  1. Pacjent ma prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby;
  2. Pacjent ma prawo do sprostowania danych dotyczących jego osoby lub ograniczenia przetwarzania,
  3. Pacjent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. Pacjent ma prawo do przenoszenia danych;
  5. Pacjent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  6. Pacjent ma prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych dotyczących jego osoby, z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie wynika bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa.
  7. Pacjent ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy pozyskaliśmy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie państwa zgody przed jej wycofaniem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa wyłącznie w celu realizacji zadań Administratora, które zostały wymienione w pkt. 5 powyżej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres czasu po ustaniu celów, o których mowa w pkt. 5 powyżej, zgodnie z przepisami prawa, (przykładowo Administrator przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu)
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w tym nie stosuje profilowania w oparciu o Państwa dane osobowe.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast jest także wymogiem przepisów prawa, niezbędnym do skorzystania ze świadczeń udzielanych przez Administratora.

 

Katowice, dnia 25 maja 2018 r.                                                                                                                          Administrator

 

Module Variations

This theme comes with different module styles, badges and icons. For each module you can pick a style and combine it with an icon or badge to create your own unique look. Here is a list of the available options:

Class: uk-text-center, headline-border
Animation: No, Fade, Scale Up, Scale Down, Slide Top/Bottom/Left/Right
Repeat: On, Off
Style: Default, Box, Box Primary/Secondary, Header, Space, Blank
Icon: 500 Icons (Font Awesome)
Badge: Success, Warning, Danger
Display: Desktop, Pad, Phone

Demo Image

NASZYM MOTTEM JEST


 • JEŻELI COŚ ROBIMY TO TAK ŻEBY NIKT NIE MUSIAŁ PO NAS POPRAWIAĆ!

O Nas

NZOZ DERMEDICAL

40-750 Katowice

ul. Gen. W. Jankego 145

rejestracja@dermedical.pl

Pn-Pt: 15:00 - 20:00   +48 728 988 550

Rejestracja

 • Określ swoje dolegliwości
 • Ustal rodzaj wizyty
 • Wybierz Lekarza Specjalistę
 • Zastanów się nad dogodnym terminem
 • Skontaktuj się z rejestracją

Skontaktuj się z nami!

 

Zadzwoń do Nas

Od Poniedziałku do Piątku

w godzinach 15:00 - 20:00

+48 728 988 550

+48 505 146 416

+48 (0) 32 204 34 98