WITAMY W DERMEDICAL !


 

DERMEDICAL MEDYCYNA ESTETYCZNA

jest kontynuacją istniejącego wcześniej ośrodka o tej nazwie.

 

W celu zapewnienia kompleksowego panelu usług  związanych ze zdrowiem i urodą  rozszerzyłem zakres działalności.

Utworzony został NZOZ DERMEDICAL z poradniami: chirurgiczną, chorób wewnętrznych, onkologiczną i ortopedyczną.

W pracowni USG wykonywany jest pełny zakres diagnostyki ultrasonograficznej szczególnie w zakresie chorób sutka, jamy brzusznej i ginekologii.

W celu poprawy wyników diagnostycznych realizowany jest projekt: Wzrost potencjału diagnostycznego NZOZ DERMEDICAL celem poprawy wyników wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

W ośrodku DERMEDICAL  funkcjonuje Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Ginekologiczna Dr n. med. Aneta Walaszek-Gruszka, oferująca konsultacje ginekologiczne, prowadzenie ciąży, badania USG w tym badania prenatalne 3D.

DERMEDICAL oferuje ponadto możliwość wykonania wielu zabiegów z zakresu medycyny estetycznej  jak: botox, wypełniacze, Aqualyx, peelingi i konsultacje przed zabiegiem liposukcji metodą NIL wykonywaną bez konieczności znieczulenia ogólnego.

Demo Imaage

Konsultacje:

 • Konsultacje chirurgiczne:
 • Konsultacje ginekologiczne:
 • Konsultacje endokrynologiczne:
 • Konsultacje internistyczne:
 • Konsultacje ortopedyczne:
 • Konsultacje onkologiczne:
 • Konsultacje dietetyczne:

Wkrótce czytaj więcej

Demo Imaage

Badania:


 • Diagnostyka ultrasonograficzna:
  • Tarczycy, Piersi, Brzucha
  • USG Doppler
  • Ginekologiczna i ciążowa
 • Biopsje cienkoigłowe piersi
 • Badanie prenatalne 3D
 • Diagnostyka zmian skórnych:
 • Videodermatoskopia

Wkrótce czytaj więcej

Demo Imaage

Zabiegi:


 • Zabiegi dermatochirurgiczne:
  • usuwanie zmian skórnych z badaniem histopatologicznym,
  • wymrażanie zmian skórnych (kriochirurgia)
 • Liposukcja

Wkrótce czytaj więcej

DERMEDICAL
MEDYCYNA ESTETYCZNA

Wykonujemy zabiegi z zakresu medycyny estetycznej oraz kwalifikacje do liposukcji infradźwiekowej.

LIPOSUKCJA N.I.L. (Liposukcja infradźwiękowa)

Bezpieczne usuwanie dużych objętości tłuszczu.

Znaczne skrócenie czasu operacji i leczenia pooperacyjnego.

Usunięty tłuszcz nadaje się do transplantacji !!!

Lepszy wygląd skóry - absolutny brak nierówności

Wysoka rozdzielczość / możliwość rzeźbienia ciała – bardzo bezpieczna i efektywna praca w pobliżu skóry.

Ograniczenie zmęczenia lekarza (zredukowana do minimum ilość ruchów ręki podczas zabiegu) – dzięki ruchowi 3D większość pracy wykonywana jest przez system.

Praca zarówno w znieczuleniu miejscowym jak i ogólnym

Mniejsza urazowość (zredukowanie do minimum krwiaków, siniaków i obrzęków)

Możliwość stosowania micro-cannul np. podbródek, szyja, kolana…

Wysoka precyzja leczenia w delikatnych strefach takich jak łydki, pośladki…

 • Home
 • Features
 • UiKit / Typography

K L A U Z U R A I N F O R M A C J A - dotycząca ochrony danych osobowych PACJENTÓW (RODO)

K L A U Z U R A  I N F O R M A C J A - dotycząca ochrony danych osobowych PACJENTÓW (RODO)

 

Dla zapewnienia adekwatnego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych Pacjentów informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ DERMEDICAL z siedzibą w Katowicach przy ul. Gen. W. Jankego 145; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; dermedical.pl
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NZOZ DERMEDICAL , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązku wynikającego z art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast dane osobowe szczególnych kategorii, w tym informacje o stanie zdrowia oraz dotyczące udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 4. Przetwarzanie danych osobowych: zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 RODO, za przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. Przetwarzane przez nas dane służą ochronie zdrowia pacjentów, poprzez:
  1. profilaktykę zdrowotną,
  2. diagnostykę i leczenie,
  3. zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej;
 6. Informujemy, iż w granicach obowiązujących przepisów prawa:
  1. Pacjent ma prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby;
  2. Pacjent ma prawo do sprostowania danych dotyczących jego osoby lub ograniczenia przetwarzania,
  3. Pacjent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. Pacjent ma prawo do przenoszenia danych;
  5. Pacjent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  6. Pacjent ma prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych dotyczących jego osoby, z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie wynika bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa.
  7. Pacjent ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy pozyskaliśmy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie państwa zgody przed jej wycofaniem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa wyłącznie w celu realizacji zadań Administratora, które zostały wymienione w pkt. 5 powyżej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres czasu po ustaniu celów, o których mowa w pkt. 5 powyżej, zgodnie z przepisami prawa, (przykładowo Administrator przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu)
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w tym nie stosuje profilowania w oparciu o Państwa dane osobowe.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast jest także wymogiem przepisów prawa, niezbędnym do skorzystania ze świadczeń udzielanych przez Administratora.

 

Katowice, dnia 25 maja 2018 r.                                                                                                                          Administrator

 

O Nas

NZOZ DERMEDICAL

40-750 Katowice

ul. Gen. W. Jankego 145

rejestracja@dermedical.pl

Pn-Pt: 15:00 - 20:00 + 48 728 988 550

Rejestracja

 • Określ swoje dolegliwości
 • Ustal rodzaj wizyty
 • Wybierz Lekarza Specjalistę
 • Zastanów się nad dogodnym terminem
 • Skontaktuj się z rejestracją

Skontaktuj się z nami!

Read more

Zadzwoń do Nas

Od Poniedziałku do Piątku

w godzinach 15:00 - 20:00

+48 (0) 32 204 34 98

+ 48 728 988 550